Vásárlói tájékoztató

Utalási adatok:

Gri Shoes Kft

Budapest Bank

10104105-23502600-01004003

Tisztitás:

 A rendszeres tisztitás és ápolás a rendeltetés szerinti használat részét képezi!

A lábbeli élettartamát, a minőségén kívül nagymértékben befolyásolja a viselés utáni rendszeres tisztítás, ápolás. Fontos! A szakszerű, gondos ápolás hiánya az esztétikai károsodás mellett a lábbeli felsőrész és egyéb anyagainak természetes öregedését is meggyorsítja, a lábbeli idő előtti elhasználódásához vezet, ami nem szavatosság- érvényesítési jogalap!

Termékeink döntő többsége természetes bőrből készül. A bőr természetes tulajdonságából, rostszerkezetéből adódóan egy idő után beázhat. A különböző típusú membrántechnológiával készült ún. „TEX”-es, Gritex, Sympatex,Spotex stb. lábbelikkel az évszaknak megfelelő technikai zokni közreműködésével száraz lábbal érhetünk célba esős, havas időben. A technológia egy vízálló és egyben légáteresztő anyag-laminátumon alapul. Ha ki akarjuk aknázni a bélésben rejlő lehetőségeket, mindenképpen fordítson gondot a külső héj időnkénti ápolására. A cipő külső részének ápolása-impregnálása azonban itt is nélkülözhetetlen a jó tulajdonságok évekig tartó megőrzéséhez.

Marhabőr felsőrészről a szennyeződést puha ruhával, illetve cipőkefével távolítsa el, mindkét esetben száraz állapotban. Soha ne tisztítsa a bőr lábbelit nedves állapotban vagy vízzel! TILOS mosógépben mosni vagy áztatni! Tisztitás után ápolja, ipmregnálja cipőkrémmel , vagy ipmregnáló spray-vel.

velúr vagy nubuk bőr felsőrészről az enyhe szennyeződést puha szőrű kefével távolítsa el. A felületet egyöntetűre hozhatja gumis cipőkefével (csak egy irányba húzza!). Erősebb szennyeződést bőr radírral tüntethet el. Célszerű ezután velúr- nubuk tisztító szivaccsal átdörzsölni a lábbelit. Végül a felsőrész színével megegyező színű/vagy színtelen/ velúr-nubuk spray-vel fújja át egyenletesen az egész felsőrészt. Soha ne tisztítsa a velúr, vagy nubuk bőr lábbelit nedves állapotban, vagy vízzel, mosógépben nem mosható! Ne használjon cipőkrémet.

textil: puha szőrű kefével-amit csak erre a célra használ-távolítsa el a port, szennyeződést. Erősebb szennyeződések esetén speciális textiltisztító sampon használatát javasoljuk, a használati utasításukban foglaltak betartásával.

kombinált-több anyagból készült-felsőrészek: az adott anyagokra javasolt tisztítást, ápolást végezze, ügyelve arra, hogy ne szennyezze az éppen nem tisztított anyagrészt. Amennyiben az anyagok nagyon különbözőek egymástól, használhat cipőre kifejlesztett és ajánlott sampont a kezelési utasításában leírtak szerint.

egyéb anyag, illetve műanyag: a szennyeződést enyhén nedves szivaccsal, vagy puha ruhával távolítsa el. Szárítása szobahőmérsékleten, sugárzó hőtől távol, illetve naptól védve történjen.

 talp: száraz állapotban erősszálú kefével tisztítsa. Amennyiben szennyezett marad, nedves ruhával le lehet törölni, de vigyázzon, hogy a felsőrészt ne szennyezze össze!

 

Néhány tanács, figyelmeztetés, melyek figyelmen kívül hagyása a lábbeli károsodásával, ezáltal a szavatossági jogok elvesztésével járhat:

 A zárt felsőrészű lábbeliket csak zoknival viselje

 A záróelemeket (fűző, tépőzár, stb.) minden le- vagy felvétel alkalmával oldja, ill. rögzítse, mert a kéregrész és/vagy a szárrész záróvonali része károsodhat

 A záróelemeket olyan szorosan rögzítse, hogy a sarok a bélés károsodásának elkerülése érdekében csak minimálisan mozoghasson a cipőben

 A lábbeli felhúzásakor használjon cipőkanalat

 Használat után sámfázza ki a cipőt, vagy a fejrészét tömje ki papírral, hogy a hajlási ráncok kisimuljanak!

 Az átnedvesedett lábbeliket lehetőleg naponta váltsa! A nem izzadós láb is termel izzadságot, amit a bélés/béleletlen lábbeli esetén a felsőbőr húsoldala/ magába szív. Ezt le kell tudja adni, ezért kell pihentetni, szellőztetni a lábbelit. Ellenkező esetben az anyagok idő előtt tönkremennek.

 Az időjárásnak megfelelő lábbelit viseljen.

 

 

 

Szavatossági feltételek

A szavatosság időtartama a vásárlástól számított két év. A vásárlók minőségi kifogásának intézését a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza. E rendelet alapja a Polgári Törvénykönyv 2013.évi V. törvény 6:157-6:174. §-ai, amelyek a vásárlóknak biztosított kellékszavatossági jogokat szabályozzák. A vásárlástól számított hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a vásárlás időpontjában megvolt, kivéve, ha a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Hat hónap leteltével a bizonyítási teher megfordul és a továbbiakban a vevőnek kell a hiba keletkezési körülményeit bizonyítania. Szavatossági igény bejelentését a vásárlás helyszínén, kizárólag a vásárlást igazoló szelvény (blokk) eredeti példányának felmutatásával lehetséges. Kifogásáról jegyzőkönyvet veszünk fel. A szavatossági jogok a vásárlót, hibás teljesítés esetén két lépcsőben illetik meg.
Az első lépcsőben kijavítást vagy kicserélést igényelhet. A vásárló a két lehetőség között választhat, azzal a megszorítással, hogy az eladónak aránytalan többletköltséget nem okozhat (ez lábbelinél, javítható hiba eseté-ben szinte mindig kijavítást jelent).
A szavatossági jogok második lépcsője az árleszállítás és az elállás. Ezekre csak akkor lehet áttérni, ha a kijavítást vagy a kicserélést az eladó nem vállalja, vagy azok nem valósíthatók meg. Az árleszállítás és elállás között is választhat a vásárló, de jelentéktelen hiba esetén az elállást nem igényelheti. Hogy mi minősül „jelentéktelen hibának” az a konkrét hiba ismeretében szakértői állásfoglalással dönthető el. Elálláskor a vételárat teljes összegben kell fizetni a vevő részére.
Nem képezheti jogos szavatossági reklamáció tárgyát a lábbeli
- nem rendeltetésszerű használatból vagy helytelen ápolásból, tárolásból eredő meghibásodása,
- láb- és/vagy járássajátosság miatt bekövetkező idő előtti elhasználódása,
- külső sérülésekből bekövetkező szándékos vagy akár véletlenszerű sérülése,
- házilagos javítása.
Amenyiben elfogadta és betartotta tanácsainkat és ennek ellenére az általunk forgalmazott lábbelivel kapcsolatban szavatossági időn belül minőségi hiba lépett fel. úgy a jegyzőkönyv felvételétől számitott  15 napon belül igyekszünk orvosolni a problémát. Amennyiben ez hosszabb időt vesz igényben, mindenképpen tájékoztatni fogjuk. Adott esetben dijmentesen megjavitjuk, illetve vitás esetekben az arra illetékes szerv szakvéleményét kérjük. Javitás esetén a szavatossági idő meghosszabodik, azzal az időtartammal, ameddig a lábbelit javitották.

 

Reklamációs cipőt, csak tisztított állapotban áll módunkban átvenni!

Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy a szavatossági jogok elvesztésévei járnak az alábbiak:

 rendeltetésszerű használat 

➜ a szakszerű tisztítás, ápolás hiánya,

➜ a szakszerűtlen tisztítás, a felfedezett hiba (a rejtett anyag, vagy gyártás) nem azonnali jelentése, - sérülés, vagy erőszakos behatás, rongálás,

➜ házilagos javítás.

 

Csere

Amennyiben a vásárolt lábbeli méretben nem megfelelő, 2 héten belül visszaküldhető és kicseréljük. Felhívjuk figyelmét, hogy a visszaküldés költsége a vásárlót terheli! (csak az ajánlott küldeményként visszaküldött, szemmel láthatóan nem hordott, hibátlan lábbelit tudjuk kicserélni)

Ha nem tudjuk a megfelelő méretet csere által biztosítani, kérheti a termék vételárának visszatérítését a vásárlástól számított 5 napon belül.

Bízunk benne, hogy a helyes használattal és gondos ápolással sokáig öröme lesz az újonnan vásárolt lábbelijében!